Hoppa till innehåll

Fältrapport

Av: | september 4, 2022 | Naturum

Det råder mycket aktivitet nu. I luften kom pilgrimsfalken som en projektil och slog en vadare, försvann lika fort som den dök upp. Tidigare idag tog en av havsörnarna en and och slog sig ned ute i reservatet med fyra andra havsörnar nära. Emellanåt glider någon annan rovfågel sakta åt söder, en ormvråk eller sparvhök kanhända. På marken kryllar det av gäss och vadare för den som vill lära känna och leta genom dessa stora grupper av fåglar. Under förmiddagen har man kunnat se t ex rödspovar, flera hundra brushanar, en sandlöpare, småsnäppor, kärrsnäppor, enkelbeckasiner m m. För den som vill se i detalj vad som ses, var och när, kan man med fördel kolla vad vi rapporterar in på Artportalen. Finns alltid något att se!

// Pontus

Enkelbeckasiner fullt fokuserade på födosök. Foto: undertecknad

Arkiv