Hoppa till innehåll

För skolor

Vår naturvägledare erbjuder gratis guidningar med naturtema för skolor alla veckodagar. Är ni nyfikna på vart och varför fåglar flyttar och hur de hittar? Varför finns det så många olika fåglar vid Getterön under alla årstider? Vill ni lära er att använda kikare och skåda fåglar? Vad finns det för naturtyper i Halland och hur har landskapet förändrat sig med människans inflytande? Vad finns det för slags småkryp? Vad finns det för växter? Få svar på de här frågorna med hjälp av vår naturvägledare. Kom gärna hit under flera olika årstider. Om ni har egna förslag på teman är vi öppna för förslag.

Exempel på hur ett besök vid naturum Getterön kan passa in i läroplanen lgr11:

  • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö
  • Allemansrättens grunder
  • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelse
  • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter
  • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem

Naturum Getterön erbjuder gratis skolguidningar och låneutrustning. Guidningarna kan skräddarsys enligt önskemål. Välkommen!

Bokningar av skolbesök görs hos våra naturvägledare på tel 0340-87510 eller info@naturumgetteron.se. Boka minst 5 dagar innan påtänkt datum. På måndagar har vi stängt.

Boka in en klass, ta med kläder efter väder och egen fika och kom ut till oss!