Hoppa till innehåll

Oväntat besök i blåsten

Av: | oktober 12, 2021 | Naturum

Bild från ett annat tillfälle – foto Christopher Gullander

Idag hittade Reino Andersson det andra fyndet hittills av brednäbbad simsnäppa på Getteröns naturreservat. Ett ovanligt besök här av denna lilla vadarfågel som häckar längs arktiska kuster och på tundran. Dessa simsnäppor övervintrar i Atlanten utanför Afrikas kuster. Nästan varje år ses ett fåtal längs Hallandskusten i samband med västliga stormar. Med stor sannolikhet blåste den in hit till reservatet under gårdagens hårda vindar.

Allt gott,

Christopher

Arkiv