Hoppa till innehåll

Bibyn

Mer info kommer inom kort

Trädgårdssandbi Andrena haemorrhoa

Det finns flera arter av sandbin, trädgårdssandbiet känns igen på att det har vita hår i ansikte och på bröstet, ryggen har rödorangea hår samt att bakkroppens sista svarta segment har rödorangea “fransar”. Arten finns i många olika miljöer som torrbackar, sandhedar, skogsbryn, vägkanter, trädgårdar och parker. Den bygger sitt bo genom att gräva ett hål i marken där det är öppet eller glest bevuxet, på sandig mark. Trädgårdssandbin samlar nektar och pollen på olika blommande växter, man kan ofta se dem på bärbuskar som hallon, vinbär och krusbär.

Bivarg Philanthus triangulum

Bivargen är en stekel som ser lite ut som en geting, den är gul- och svartrandig. Den har ett stort huvud och den mellersta delen på antennerna är synbart bredare än spetsen och basen. Bivargen trivs på varma, torra, sandiga hed- och ängsmarker, där den bygger sina bon genom att gräva hål i marken. Den vuxna bivargen äter nektar och pollen från blommande växter, larven äter honungsbin som mamman har fångat åt den.

Brun sandjägare Cicindela hybrida

Den bruna sandjägaren är brunglänsande med ibland grönt inslag. Den har tre eller fyra gulaktiga fläckar på varje täckvinge. Den liknar skogssandjägaren men är något mindre och inte lika mörk. Dessutom är de gula fläckarna större. Den bruna sandjägaren trivs på öppna sandiga platser. Larvgångarna anläggs i sanden. Fullbildade skalbaggar påträffas främst under försommaren, men också på sensommaren.

Stenhumla Bombus lapidarius

Stenhumlehonan har kort och tät päls med intensiva färger; sammetssvart kropp och neonorange rumpa. Den trivs i öppna miljöer som i vägrenar och stadsmiljöer där de söker föda i vitklöver, tistlar och maskrosor. De lever i stora kolonier under jord med ibland flera hundra arbetare. Hanar kan förekomma i stora mängder på väddklint under eftersommaren. 

Praktbyxbi Dasypoda hirtipes

Praktbyxbiet är ett stort bi på 12-15 mm och en hårig kropp med vita ränder på bakkroppen. Den lever på sandiga marker där honan gräver ett bo i form av en 8-60 cm lång gång. Här lever den gärna tillsammans i kolonier. Flygtiden är från juli till augusti och man ser den ofta på fibblor.

Trädgårdsgökbi - foto: Anders Henriksson

Trädgårdsgökbi Nomada ruficornis

Myrlejon Myrmelion formicarius

Myrlejon - foto: Anders Henriksson