Hoppa till innehåll

Humlehäng och fjärilsfladder

Mer info kommer inom kort

Haghumla Bombus sylvarum

Det bästa kännetecknet för haghumlan är den höga flygtonen, en honungsbiliknande flygton. Haghumlan förekommer i två färgvarieteter. På bilden ser ni den mörka formen, som är svartbrun med orange bakkroppsspets. Påträffas ofta utmed skogsbryn, i betesmarker och trädgårdar. Letar mat i många olika ärtväxter och besöker gärna även trädgårdarnas lavendel.

Mörk jordhumla Bombus terrestris

Den mörka jordhumlan är svart med mörkgul krage och ett mörkgult band långt framme på bakkroppen, bakdelen har vit spets. Den trivs i trädgårdar, jordbruks- och stadsmiljö, hedar och ängar längs kusterna i södra delen av landet. De är sociala och bygger bosamhällen i övergivna gnagarbon. Den samlar nektar och pollen från blommande växter gärna backtimjan och blåeld.

Amiral Vanessa atalanta

Hona och hane ser likadana ut, vingarna är svartbruna med breda röda diagonalband och vita fläckar i de övre vingspetsarna. Amiralen flyger vida omkring och påträffas i såväl öppna landskap, trädgårdar och stadsparker som barr­-och lövskogsmiljöer och havsstränder. Larverna äter brännässlor, de vuxna fjärilarna dricker nektar från blommor och sav från träd och jäst fallfrukt.

text här