Hoppa till innehåll

Myllrande mörker

Mer info kommer inom kort

Common rough woodlouse or sow bug, Porcellio scaber, crawling amongst leaf litter

Källargråsugga Porcellio scaber

Gråsuggor är inga insekter utan kräftdjur. Källargråsuggan är enfärgat grå, oval och tillplattad uppifrån med flera ryggplåtar och 14 ben. Källargråsuggan trivs i fuktiga miljöer i städer och ängs- skogs- och våtmark. Gråsuggor andas med gälar precis som fiskar! De är beroende av fukt för att kunna andas och är därför mycket känsliga för uttorkning. Gråsuggor äter dött organiskt material som förmultnande växtdelar.

brown centipede ( Lithobius forficatus)

Brun stenkrypare Lithobius forficatus

Brun stenkrypare kan vanligen hittas under stenar och i lövrik terräng. Antennerna består av segment och är cirka en tredjedel av djurets längd. Den har 16 – 40 punktögon på vardera sidan huvudet. Brun stenkrypare är ett rovdjur som har giftgaddar. Dessa gaddar är inte farlig för människan. Den livnär sig bland annat på smådjur, maskar och gråsuggor.

Blackbird collecting worms to feed young

Daggmaskar Lumbricidae

Daggmaskar är nedbrytare och äter växtmaterial. De gräver ned sig i jorden genom att äta den och bajsa ut den i andra änden, det gör att jorden blir luftigare och blandas om, vilket är väldigt viktigt för ekosystemet. De kan bli upp till 30 cm långa. Segmenterad kropp som är beige till röd. Det finns 31 olika arter av daggmaskar i Sverige. Daggmaskar lever i jorden i de flesta typer av miljöer.

violet ground beetle – Carabus violaceus

Purpurlöpare Carabus violaceus

Purpurlöpare är en skalbagge i familjen jordlöpare. Purpurlöparen har nästan släta täckvingar. Täckvingarnas och halssköldens kanter är violettglänsande. Purpurlöparen är ett nattaktivt rovdjur som springer ifatt sina byten, som till exempel sniglar och andra småkryp. På dagtid kan man hitta dem under stenar, bark eller liknande.

Vanlig tvestjärt Forticula auricularia

Vanlig tvestjärt - foto: Anders Henriksson
Klothoppstjärt - foto: Anders Henriksson

Klothoppstjärt Symphypleona

Förnaklokrypare Neobisium carcinoides

Förnaklokrypare - foto: Anders Henriksson
Trädgårdsmyra - foto: Anders Henriksson

Trädgårdsmyra Lasius niger