Hoppa till innehåll

Utsläpp i Himleån

Av: | april 15, 2022 | Naturum

För kännedom!
Igår skedde ett utsläpp av diesel i Himleån som mynnar ut i Getteröns naturreservat. Saneringsarbetet pågår m.h.a. Räddningstjänsten, kommunen och Kustbevakningen m.fl. Vi har inte märkt att fågellivet ska ha drabbats av utsläppet ännu, eller hur stort det i själva verket har varit. Mer info finns på SVT Halland, HN och SR m.m. Vi får låta framtiden utvisa om det blir några negativa konsekvenser av det hela.

Blå himmel, vatten och strandängar. Getteröns naturreservat.
Reservatet

Allt gott,
Christopher

Arkiv